0032 80 445602

Seestrasse 60, B-4750 Bütgenbach, Belgium info@seehof.be

Menu

Aansprakelijkheid of garantie


De inhoud van onze website wordt voortdurend gecontroleerd, hoewel sommige gegevens in de tussentijd kunnen gewijzigd zijn. Een aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de hier geboden informatie kan niet worden aanvaard. Wij behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen of aanvullingen op de verstrekte informatie.


Gegevensbeschermingsbeleid


Contactpersoon in de zin van de beschermingswetgeving (GDPR) is:
Wellness Hotel Seehof
Seestrasse 60
B-4750 Butgenbach
België
Tel +32. (0) 80.445602
Fax +32 (0) 444343
www.seehof.be
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuurt u a.u.b. een e-mail naar de verantwoordelijke voor gegevensbescherming met de verwijzing naar privacy: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..
Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt, worden deze gegevens door ons uitsluitend verzameld met het doel contact met u op te nemen en dit te onderhouden. Dit gebeurt in het kader van het contract, de implementatie vóór het contract of wettelijke verplichtingen om bepaalde gegevens te bewaren. De wettelijke basis hiervoor is: Art. 6 (1) lit. b GDPR. Deze gegevens worden verwijdert na voltooiing van het contract en als in het gevolge hiervan alle contractpartijen van alle overeenkomsten en verplichtingen, die uit het contract voortkomen, vrijgelaten zijn. Als dwingende redenen voor de voortzetting van de verwerking aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld de verplichting, om informatie aan autoriteiten te verstrekken, gebeurt dit op een wettelijke basis in de zin van art. 6 (1) b. of f. GDPR.
Een volledig veilig gebruik van internet is technisch niet mogelijk. U kunt ons ook telefonisch, per post of rechtstreeks ter plaatse voor inlichtingen en voor een reservatie aanspreken, als u dat wenst. Als u een van deze drie contactopties kiest om contact met ons op te nemen, vragen wij u om ons uitdrukkelijk uw toestemming te geven voor dit gegevensbeschermingsbeleid. De gebruik van onze website is mogelijk zonder registratie, zonder dat u persoonlijke informatie over uzelf hoeft te onthullen, zolang u ze maar voor het lezen gebruikt. De communicatie tussen de website, de bemiddelende server en uw webbrowser op uw apparaat is beveiligd of versleuteld via ssl. De server logs die geen conclusies tot persoonsgegevens bevatten, zijn: de taalinstelling van uw browser, versie en type van uw browser, uw IP-adres, het tijdstip van de eerste oproep tot u de site weer verlaat, de pagina's binnen de site, die u oproept, het besturingssysteem en de windowmanager van uw apparaat. Bovenop is het mogelijk, dat de server specifieke performance gegevens van uw aparaat of u locatiegegevens ontvangt, van wie u deze laatste toestaat of niet, door uw eigen instellingen van uw apparaat. Geen enkel van deze informatie wordt bij ons opgeslagen, maar blijft op de server staan ​​en dient de server alleen als een onmisbare basis voor het oproepen en het functioneren van de verbinding. Aangezien er geen conclusies kunnen worden getrokken over persoonlijke gegevens, is een anoniem gebruik van onze website in principe mogelijk. Als u ons een beschikbaarheidsaanvraag of een ander verzoek stuurt via ons contactformulier, telefonisch of per e-mail, hoeft u niet noodzakelijk uw naam op te geven. Alleen als u een reservering wilt maken, vragen we u om ons wat persoonlijke informatie te geven die op vrijwillige basis en met uw uitdrukkelijke toestemming aan ons beschermingsbeleid wordt verstrekt: naam, e-mailadres, postadres. We verzamelen nooit gevoelige persoonlijke informatie. Vereist is het e-mailadres om te kunnen antwoorden op uw e-mail. Naam en adres zijn verplicht, aangezien u als gast bij ons een hotel accommodatie contract aan gaat en we deze persoonsgegevens nodig hebben voor contractuitvoering of om een ​​contract onvermijdelijk te initiëren. In het kader van een bindende reservering kunnen uw betalingsgegevens bijkomend vereist zijn, bijvoorbeeld in het geval van een vereiste aanbetaling. De persoonlijke gegevens van de personen van wie we vrijwillig en exclusief gegevens uiten in de context van een contact of reservering en met hun uitdrukkelijke toestemming, worden niet bekendgemaakt aan derden. Profilering is uitgesloten omdat dit niet wordt toegepast. Nieuwsbrieven zijn uitgesloten omdat we geen nieuwsbrieven versturen of laten versturen. We ontvangen in het kader van contracten persoonlijke gegevens via derden, die gelijk als wij ook gebonden zijn aan de GDPR. De gegevens, die we door derden ontvangen, worden niet in onze database geïntegreerd. De gegevensbeschermingsverantwoordelijkheid voor deze overgedragen gegevens wordt in dit geval gedragen door de derde partij. Alleen als we op basis van vragen informatie van een derde zouden verkrijgen, wat altijd een geïsoleerd en nooit een normaal geval zal zijn, draagt de verwerker de verantwoordelijkheid van deze gegevens. Personen jonger dan 18 jaar kunnen geen reservering maken en kunnen daarom geen contractuele relatie aangaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of wettelijke voogd. Reserveert u een hotel verblijf ook voor een u begeleidende persoon of personen, zo is het aan uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ieder begeleidende gast uitdrukkelijk op de hoogte is over het verzamelen, verwerken en rechten in zin van de GDPR en ons gegevensbeschermingsbeleid.
We hebben geen band met sociale netwerken, gebruiken geen plug-ins voor sociale media, links naar sociale media of webservices. Een systematische verzameling van persoonlijke gegevens van sociale netwerken of webdiensten is dus uitgesloten. Er is geen categorisatie van persoonlijke gegevens. De betrokkene heeft het recht op toegang, annulering (recht om te worden vergeten), autorisatie, het blokkeren, het beperken van de dataverwerking, data portabiliteit, oppositie en annulering van de bescherming van uw gegevenstoestemming. Als een inzaken wenst van persoonlijke informatie die uw persoon kan worden toegewezen, stuurt dan een e-mail naar de verantwoordelijke voor gegevensbescherming onder: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Hetzelfde geldt voor het verwijderen, autoriseren, blokkeren, beperken van de verwerking van persoonlijke informatie die aan uw persoon kan worden toegewezen. Als u de verantwoordelijke voor gegevensbescherming aanvraagt, om persoonlijke gegevens die uw persoon kan worden toegewezen levert in een duidelijke en transparante vorm (data portabiliteit) u toe te zenden, neemt dan a.u.b. contact per e-mail naar de verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming op oder: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. De betrokkene heeft het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten beperken, evenals het recht om zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Alle deze rechten van een betrokkene persoon in de zin van GDPR kunnen door een voor de bewering, uitoefening of verdediging van wettelijk rechten beperkt worden: Artikel 6 (1) B.. of f. GDPR. De verantwordelijke persoon voor gegevensbescherming zal de betrokkene persoon individueel informeren, of het verstrekken van persoonsgegevens vereist door de wet of door het contract.
Videobewaking in het hotel, op locaties die voor alle gasten toegankelijk zijn. Een nota die verwijst naar Belgische recht wordt van buitenaf bij de voordeur verstrekt. Om als hotelgast te reserveren, dient men minimaal 18 jaar oud te zijn. Alleen gasten die een verblijf bij ons hebben gereserveerd, verblijven in het huis. Omdat we niet altijd en overal kunnen zijn, maar nog steeds een plicht hebben, evenals rechten die dit niet op zachter manier laten doen, gebruiken we videobewaking. Videobewaking is vereist voor de uitoefening van het huisrecht en voor het realiseren van concrete belangen. Waardige belangen van betrokkenen zijn niet beperkt. Het doel is om te voldoen aan de bescherming tegen gevaren, bescherming tegen strafbare feiten of het beweren van civiele schade. Videobewaking is alleen actief als de situatie dit vereist. Opnamen vinden alleen plaats wanneer de situatie dit vereist. Een opslag of verdeling van gegevens met derden is uitgesloten, tenzij we wettelijk verplicht zijn. Geen openbaar en geen individueel gebied wordt op video gecontroleerd.
WLAN Het gebruik van onze WLAN service is vrijwillig en op aanvraag, als de gast hier uitdrukkelijk om vraagt ​​en eerder heeft ingestemd met ons gegevensbeschermingsbeleid. Om misbruik te voorkomen, of om te kunnen voldoen aan onze verplichting om informatie te verstrekken in geval van misbruik, kunnen we, indien nodig, de gegevens van de router gebruiken. Dit zijn niet expliciet persoonlijke gegevens. De router ontvangt van uw apparaat, het MAC-adres, om uw apparaat te identificeren: de (hostnaam) in het VPN (Virtual Private Network, versleutelde), tijd en datum en de volume van ontvangen en verzonden gegevens door de router en initieert door uw gebruik. Als er geen reden voor ons is om deze gegevens te verzamelen, worden deze gegevens één dag na het laatste gebruik van het WLAN automatisch verwijderd. De gegevens van een of meer gebruikers worden nooit buiten de router opgeslagen, tenzij er sprake is van een misbruik of een voor de hand liggende wettelijke overtreding. In dit geval worden de resterende, niet aangetaste persoonlijke gegevens automatisch verwijderd. Alleen hotelgasten die bij ons een reservering hebben gemaakt en die vooraf uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met ons gegevensbeschermingsbeleid, kunnen onze WLAN-service gebruiken. Het gebruik van het WLAN wordt beschermd door een wachtwoord en een WPA2-codering.


Rechtsgelijkheid


Deze disclaimer maakt deel uit van deze op deze pagina genoemd internetaanbod. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig correct, de overige delen van het document blijven onaangetast in hun inhoud en geldigheid.


Geen waarschuwing zonder voorafgaand contact!


Zou een bepaalde inhoud of delen van deze website de rechten van derden of wettelijke voorschriften overtreden of aanleiding geven tot mededingingsproblemen in welke vorm dan ook, vragen we, in overeenstemming met de wet om voldoende en juiste uitleg te bieden zonder kostenindicatie. Wij garanderen dat de terecht klaagden passages of delen van deze websites verwijderd worden binnen een redelijke termijn of aan de wettelijke eisen op grote schaal aan te passen, zonder de noodzaak aan uw kant, de betrokkenheid van een advocaat nodig te maken. De betrokkenheid van een advocaat aan het bedrag dat voor de dienstverlener niet overeenkomt met de werkelijke of veronderstelde wil en zou daarom een ​​schending van de oneerlijke mededingingswetgeving aangezien worden als gevolg van het nastreven van irrelevante doelstellingen dominerend thema van initiatie, in het bijzonder het bereiken van kosten als belangrijkste reden evenals en schending van het recht op schadevergoeding te beperken.