0032 80 445602

Seestrasse 60, B-4750 Bütgenbach, Belgium info@seehof.be

Menu

Wellness Hotel Seehof
Seestrasse 60
België


Inleiding: Om een overzicht te geven van de voorwaarden die van toepassing zijn op ons bedrijf, als onderdeel van de hotel-accommodatie-contract en de juridische gevolgen daarvan, hebben we - het hotel "Seehof" - deze voorwaarden opgezet.


I. Tegenwerpelijkheid


De volgende voorwaarden maken deel uit van alle met Hotel "Seehof" gesloten hotel-accommodatie contracten en voor alle diensten die aan de gast worden geleverd gedurende zijn verblijf. We verzetten tegen het gebruik van de voorwaarden van de gast, tenzij het hotel uitdrukkelijk heeft ingestemd met het gebruik ervan.


II. Sluiten van contracten en contractuele relaties


1. Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer het hotel de aanvaarding van het aanbod aan de klant schriftelijk of op andere wijze op verzoek van de klant of een tussenpersoon heeft bevestigd. Dit geldt ook voor toevoegingen, wijzigingen of aanvullende overeenkomsten. De klant die de reservering maakt, moet minstens 18 jaar oud zijn.
2. Het hotel is verplicht om zijn gasten een kamer te bieden tegen de overeengekomen voorwaarden. De klant geeft ons toestemming om de logeerkamer binnen te gaan voor dagelijks onderhoud. Het kan op verschillende niveaus worden overeengekomen: overnachting en ontbijt. Overnachting met ontbijt en diner (avond) of overnachting, ontbijt, diner en gebruik van onze SPA. Bepalingen die het gebruik van de SPA omvatten, zijn beperkt tot alleen vrijdag, zaterdag en feestdagen. In deze gevallen omvat de prijs alle vermelde services. Daarnaast kunnen massages worden geregeld, maar deze moeten apart worden betaald. Alle vermelde prijzen zijn vrijblijvend. De reservering van een kamer is afhankelijk van de beschikbaarheid en de schriftelijke bevestiging van het hotel. Voor aanbiedingen van meerdere nachten is het aantal aangegeven nachten het minimum om van het verlaagde tarief te profiteren. Als er een vervroegd vertrek is, wordt het tarief verhoogd tot het geldende tarief zonder korting. Prijs is per persoon / per genoemde nacht, enkele of dubbele bezetting, exclusief belastingen, fooien of andere kosten. Ze zijn niet van toepassing op groepen; kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. Geavanceerde reserveringen zijn verplicht. Nieuwe reserveringen kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. Geen restitutie of krediet voor het ongebruikte deel. De algemene voorwaarden van SPA zijn van toepassing als volgt: het gebruik van onze SPA is op eigen risico, onder uw volledige verantwoordelijkheid. De huur van de gastenkamer is voor overnachtingen en verblijf. Een verduistering in deze zin is niet toegestaan. De logeerkamer mag door wie de kamer huurt niet worden verhuurd of aan anderen gegeven, noch mag de logeerkamer voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Foto's of video-opnamen waarop kenmerken of emblemen van het hotel te zien zijn, zijn verboden. Het zijn handelsmerkrechten en intellectueel eigendom van het hotel. We wijzen alle verantwoordelijkheid af. Voor alle tarieven: Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen en/ of vergissingen.
3. De reis moet worden gemaakt op de dag van aankomst van 14:00 tot 19:00 uur, tenzij anders is schriftelijk overeengekomen. Als de gast later verschijnt zonder dat hij dit eerder heeft aangegeven, kan de gereserveerde kamer worden gehuurd en heeft het hotel het herroepingsrecht. (Zie sectie IV, Hotelrechten nr. 1, lit. b).).
4. De gast verplicht om de overeengekomen prijs, die normaal de huidige btw omvat, te betalen voor de geleverde diensten. Diensten die niet door het hotel worden geleverd, zoals massages, moet de klant afhandelen met de aanbieder van deze diensten. Vergoedingen die gebaseerd zijn op lokale belastingen moeten door de klant op het bewijs worden terugbetaald. Betaling dient uiterlijk te geschieden de dag voor Uw vertrek. Voor contante betalingen worden bankbiljetten van 500 euro niet geaccepteerd.


III. Aansprakelijkheid en beperking


1. Ondanks de inspanningen van het hotel om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, kan een gebrek of ongemak optreden. Het hotel geeft de kamer in een schone en functionele staat aan de gast. In het geval, dat de gast dat niet zo ziet, is hij verplicht om de hotelmanager onmiddellijk schriftelijk te klagen, zodat het hotel de klacht kan controleren en indien nodig deze gebreken of ongemakken kan corrigeren of ontbrekende diensten kan verlenen. Als gebreken of ontbrekende services niet worden opgeëist tijdens het verblijf, kan het hotel deze later niet accepteren en is er geen aanspraak op schadevergoeding. Hetzelfde geldt voor de persoon of personen die de persoon die de reservering maakt vergezelt. Degene die de reservering heeft gemaakt, is verplicht dit feit aan de begeleidende persoon of personen mee te delen.
2. Ongeacht dit, is het hotel alleen aansprakelijk voor grove nalatigheid en intentie in overeenstemming met wettelijke bepalingen, tenzij het van invloed is op het leven, de fysieke integriteit of de gezondheid. Het gebruik van onze wellnessfaciliteiten is op eigen risico. Het hotel wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik van ons wellnesscentrum.
3. In het geval van een wettelijk toegestane beperking van de aansprakelijkheid, is het hotel alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid in de mate dat ze zijn gebaseerd op de schending van een materiële contractuele verplichting of zijn veroorzaakt door een het voorwerp van het contract in gevaar brengen. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot de typische schadevergoeding van het contract.
Deze aansprakelijkheidsbeperking is ook van toepassing op alle vorderingen tot schadevergoeding, om welke juridische reden dan ook, inclusief die in onrechtmatige daad of tegen werknemers van het hotel of zijn plaatsvervangers.
4. Het hotel is slechts in beperkte mate verantwoordelijk voor het geld, de waarden en de waardevolle spullen die de gast heeft meegebracht. Daarom moeten deze items noodzakelijkerwijs worden teruggebracht naar een veilige plaats of worden ingenomen (zonder gevaar). Aansprakelijkheidsklachten vervallen als de klant het hotel niet onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengt na het zich bewust worden van verlies, vernietiging of schade. De gast is verplicht het hotel op de hoogte te stellen van de schade die is toegebracht aan de artikelen die zijn gebracht voordat hij het hotel verliet, indien hij de schade op dat moment al had vastgesteld.
5. Met betrekking tot het verzenden van berichten, post of goederen voor een klant tijdens zijn verblijf, worden deze met discretie en aandacht behandeld. Het hotel biedt bezorging of opslag van de ingangen. Klachten tot schadevergoeding zijn echter uitgesloten, behalve in gevallen van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.
6. Als per ongeluk is geconstateerd dat een wek service niet accuraat of inconsistent is, zijn de schadevorderingen van de klant uitgesloten, tenzij dit grove nalatigheid of opzet oplevert. Er geldt een algemeen fotografieverbod in het hele hotel.
7. De klant is aansprakelijk jegens het hotel voor eventuele schade veroorzaakt door hem of door een metgezel of gebrachte artikelen.

IV. Recht op annulering


A) door de gast
1. Elke klant heeft het recht om zich uit de accommodatieovereenkomst terug te trekken voor een redelijke vergoeding. Deze vergoeding kan worden berekend op basis van de keuze van het hotel vanaf een specifiek berekende schade of volgens een vast tarief van beëindiging. Het bedrag van de annuleringskosten is afhankelijk van het moment van beëindiging: Deze vergoeding kan worden berekend op basis van een specifiek berekende schade, volgens een herroepingsrecht na de verkiezing van het hotel. Het bedrag van de annuleringskosten is afhankelijk van het tijdstip van annulering: a) tot 3 weken voor aankomst = 50%, b) tot 2 weken voor de dag van aankomst = 70%, c) daarna tot de dag van aankomst = 90%, telkens als de prijs overeenkwam voor het verblijf in het hotel.
2. Deze regeling is ook van toepassing als de gast geen van de overeengekomen diensten gebruikt.
3. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat het hotel geen schade heeft geleden.
B) door het hotel
1. Het hotel heeft het recht om zich terug te trekken uit het hotel accommodatie contract in de volgende gevallen: a) in geval van overmacht of andere omstandigheden die niet aan het hotel zijn te wijten, waardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk wordt. (b) in geval van late aankomst van de klant, als hij dit nog niet eerder heeft schriftelijk meegedeeld (zie sectie II, punt 3, alinea 2). c) indien van toepassing in de uitvoering van het contract, is de goede werking van de hoteluitbater niet gegarandeerd of kan de reputatie van het hotel ernstig worden beschadigd in het publiek; d) indien ongeautoriseerd gebruik van het hotel kan worden beoogd; e) indien enige bekende financiële omstandigheden van de gast ertoe leiden dat de nakoming van zijn betalingsverplichting in het gedrang komt.
2. Het hotel moet de klant onmiddellijk na de uitoefening van het herroepingsrecht schriftelijk op de hoogte stellen en de redenen voor de annulering meedelen.
3. De klant is in geval van uitoefening van het herroepingsrecht geen aanspraak op schadevergoeding.


VII. Internet en bescherming van persoonsgegevens


1. De gast heeft toegang tot WLAN. Contactpersoon in de zin van de beschermingswetgeving (GDPR) is:
Wellness Hotel Seehof
Seestrasse 60
B-4750 Butgenbach
België
Tel +32. (0) 80.445602
Fax +32 (0) 444343
www.seehof.be
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuurt u a.u.b. een e-mail naar de verantwoordelijke voor gegevensbescherming met de verwijzing naar privacy: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..
Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt, worden deze gegevens door ons uitsluitend verzameld met het doel de contact met u op te nemen en deze te onderhouden. Dit gebeurt in het kader van het contract, de implementatie vóór het contract of wettelijke verplichtingen om bepaalde gegevens te bewaren. De wettelijke basis hiervoor is: Art. 6 (1) lit. b GDPR. Een verwijdering van deze gegevens vindt plaats na voltooiing van het contract en als in het gevolge hiervan alle contractpartijen van alle overeenkomsten en verplichtingen, die uit het contract voortkomen, vrijgelaten zijn. Als dwingende redenen voor de voortzetting van de verwerking aanwezig zijn, zo als bijvoorbeeld de verplichting, om informatie aan autoriteiten te vertrekken, gebeurt dit op een wettelijke basis in de zin van art. 6 (1) b. of f. GDPR.
Een volledig veilig gebruik van internet is momenteel technisch niet mogelijk. U kunt ons ook telefonisch, per post of rechtstreeks ter plaatse voor inlichtingen en voor een reservatie aanspreken, als u dat wenst. Als u een van deze drie contactopties kiest om contact met ons op te nemen, vragen wij u om ons uitdrukkelijk uw toestemming te geven voor dit gegevensbeschermingsbeleid. De gebruik van onze website is mogelijk zonder registratie, zonder dat u persoonlijke informatie over uzelf hoeft te onthullen, zolang u ze maar voor het lezen gebruikt. De communicatie tussen de website, de bemiddelende server en uw webbrowser op uw apparaat is beveiligd of versleuteld via ssl. De server logs die conclusies tot persoonsgegevens en worden verhoogd laten zijn: de taalinstelling van uw browser, versie en type van uw browser, uw IP-adres, het tijdstip van de eerste oproep tot u de site weer verlaat, de pagina's binnen de site, die u oproept, het besturingssysteem en de windowmanager van uw apparaat. Bovenop is het mogelijk, dat de server specifieke perfomance gegevens van uw aparaat of u locatiegegevens ontvangt, van wie u deze laatste zelf beslist, te noemen, of niet, door uw eigen instellingen van uw apparaat. Geen enkel van deze informatie wordt bij ons opgeslagen, maar blijft op de server staan ​​en dient de server alleen als een onmisbare basis voor het oproepen en de functioneren van de verbinding. Aangezien er geen conclusies kunnen worden getrokken over persoonlijke gegevens, is een anoniem gebruik van onze website in principe mogelijk. Als u ons een beschikbaarheidsaanvraag of een ander verzoek stuurt via ons contactformulier, telefonisch, per e-mail of per e-mail, hoeft u niet per se uw naam op te geven. Alleen als u een reservering wilt maken, vragen we u om ons wat persoonlijke informatie te geven die op vrijwillige basis en met uw uitdrukkelijke toestemming aan onze gegevensbeschermingsbeleid wordt verstrekt: naam, e-mailadres, postadres. We verzamelen nooit gevoelige persoonlijke informatie. Vereist is het e-mailadres om te kunnen antwoorden op uw e-mail. Naam en adres zijn verplicht, aangezien u als gast bij ons een hotelontvangstcontract aan gaat en we deze persoonsgegevens nodig hebben voor contractuitvoering of om een ​​contract onvermijdelijk te initiëren. In het kader van een bindende reservering kunnen uw betalingsgegevens bijkomend vereist zijn, bijvoorbeeld in het geval van een vereiste aanbetaling. De persoonlijke gegevens van de personen van wie we vrijwillig en exclusief gegevens uiten in de context van een contact of reservering en met hun uitdrukkelijke toestemming, worden niet bekendgemaakt aan derden. Profilering is uitgesloten omdat dit niet wordt toegepast. Nieuwsbrieven zijn uitgesloten omdat we geen nieuwsbrieven versturen of laten versturen. We ontvangen in het kader van contracten persoonlijke gegevens via derden, die gelijk als wij het zijn, ook gebonden zijn aan de GDPR. De gegevens, die we door derden ontvangen, worden niet in onze database geïntegreerd. De gegevensbeschermingsverantwoordelijkheid voor deze overgedragen gegevens wordt in dit geval gedragen door de derde partij. Alleen als we op basis van vragen informatie van een derde zouden verkrijgen, wat altijd een geïsoleerd geval zal zijn en nooit een normaal geval zal zijn, draagt de verwerker de verantwoordelijkheid voor de verwerking van deze gegevens. Personen jonger dan 18 jaar kunnen geen reservering maken en kunnen daarom geen contractuele relatie aangaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of wettelijke voogd. Reserveert u een hotel verblijf ook voor een u begeleidende persoon of personen, zo is het aan uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ieder begeleidende gasten uitdrukkelijk op de hoogte is over het verzamelen, verwerken en hun rechten in zin van de GDPR en onze gegevensbeschermingsbeleid.
We hebben geen band met sociale netwerken, gebruiken geen plug-ins voor sociale media, links naar sociale media of webservices. Een systematische verzameling van persoonlijke gegevens van sociale netwerken of webdiensten is dus uitgesloten. Er is geen categorisatie van persoonlijke gegevens. De betrokkene heeft het recht op toegang, annulering (recht om te worden vergeten), autorisatie, het blokkeren, het beperken van de dataverwerking, data portabiliteit, oppositie en annulering van de bescherming van gegevens toestemming. Als een inzaken wenst van persoonlijke informatie die uw persoon kan worden toegewezen, stuurt dan een e-mail naar de verantwoordelijke voor gegevensbescherming onder: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Hetzelfde geldt voor het verwijderen, autoriseren, blokkeren, beperken van de verwerking van persoonlijke informatie die aan uw persoon kan worden toegewezen. Als u de verantwoordelijke voor gegevensbescherming aanvraagt, om persoonlijke gegevens die uw persoon kan worden toegewezen levert in een duidelijke en transparante vorm (data portabiliteit) u toe te zenden, neemt dan a.u.b. contact per e-mail naar de verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming op oder: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. De betrokkene heeft het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten beperken, evenals het recht om zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Alle deze rechten van een betrokkene persoon in de zin van GDPR kunnen door een voor de bewering, uitoefening of verdediging van wettelijk rechten beperkt worden: Artikel 6 (1) B. of f. GDPR. De verantwordelijke persoon voor gegevensbescherming zal de betrokkene persoon individueel informeren, of het verstrekken van persoonsgegevens vereist door de wet of door het contract.
Videobewaking in het hotel, op locaties die voor alle gasten toegankelijk zijn. Een nota die verwijst naar Belgische recht wordt van buitenaf bij de voordeur verstrekt. Om als hotelgast te reserveren, dient men minimaal 18 jaar oud te zijn. Alleen gasten die een verblijf bij ons hebben gereserveerd, verblijven in het huis. Omdat we niet altijd en overal kunnen zijn, maar nog steeds een plicht hebben, evenals rechten die dit niet op zachter manier laten doen, gebruiken we videobewaking. Videobewaking is vereist voor de uitoefening van het huisrecht en voor het realiseren van concrete belangen. Waardige belangen van betrokkenen zijn niet beperkt. Het doel is om te voldoen aan de bescherming tegen gevaren, bescherming tegen strafbare feiten of het beweren van civiele schade. Videobewaking is alleen actief als de situatie dit vereist. Opnamen vinden alleen plaats wanneer de situatie dit vereist. Een opslag of verdeling van gegevens met derden is uitgesloten, tenzij we wettelijk verplicht zijn. Geen openbaar en geen individueel gebied wordt op video gecontroleerd.
WLAN Het gebruik van onze WLAN service is vrijwillig en op aanvraag, als de gast hier uitdrukkelijk om vraagt ​​en eerder heeft ingestemd met ons gegevensbeschermingsbeleid. Om misbruik te voorkomen, of om te kunnen voldoen aan onze verplichting om informatie te verstrekken in geval van misbruik, kunnen we, indien nodig, de gegevens van de router gebruiken. Dit zijn niet expliciet persoonlijke gegevens. De router ontvangt van uw apparaat, het MAC-adres, om uw apparaat te identificeren: de (hostnaam) in het VPN (Virtual Private Network, versleutelde), tijd en datum en de volume van ontvangen en verzonden gegevens door de router en initieert door uw gebruik. Als er geen reden voor ons is om deze gegevens te verzamelen, worden deze gegevens één dag na het laatste gebruik van het WLAN automatisch verwijderd. De gegevens van een of meer gebruikers worden nooit buiten de router opgeslagen, tenzij er sprake is van een misbruik of een voor de hand liggende wettelijke overtreding. In dit geval worden de resterende, niet aangetaste persoonlijke gegevens automatisch verwijderd. Alleen hotelgasten die bij ons een reservering hebben gemaakt en die vooraf uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met ons gegevensbeschermingsbeleid, kunnen onze WLAN-service gebruiken. Het gebruik van het WLAN wordt beschermd door een wachtwoord en een WPA2-codering.


VIII. Slotbepalingen


1. Wijzigingen of aanvullingen op de algemene voorwaarden (AV) moeten schriftelijk worden gemaakt.
2. Plaats van uitvoering voor alle diensten van het hotel accommodatie contract is het hoofdkantoor van het hotel.
4. Het hotel heeft het recht om vorderingen tegen de gast te doen gelden bij de algemene rechtbankstatus van de gast.
5. Het recht om aanspraak te maken op het hotel valt onder de Belgische wetgeving, tenzij de gaststaat van de Europese Unie onderworpen is aan meer consumentenvriendelijke regels. In dat geval kan dit recht van toepassing zijn. Indien het hotel claims tegen de gast doet gelden krachtens de hotel accommodatie contract of onrechtmatige daad, is de wet van het land van herkomst van de gast van toepassing, tenzij anders vermeld.
6. Indien de afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden (AV) ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de effectiviteit van de andere bepalingen. Niet effectieve bepalingen worden vervangen door die voor het beoogde doel en voor het economische doel. De betekenis van de ongeldige bepaling is zo dicht mogelijk benaderd. Overigens zijn, net als bij de lacunes in de regelgeving, de wettelijke bepalingen van toepassing.


Laatse wijzigng op 01 juli 2018
Wellness Hotel Seehof
Seestrasse 60
B-4750 Butgenbach
België
Tel +32.(0)80.445602
Fax +32(0)444343
www.seehof.be
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.